kontakt


Kontakt:

Ordförande:
Ann-Katrine Sämfors Kyrkbrogatan 5 941 31 Piteå 070-3900636
ann-katrine.samfors@pitea.se


Sekreterare:                  

Lena Gustavsson Lillbrogatan 7
941 32 Piteå 070-5453172   

lenagustavsson5453@gmail.com


Kassör:

Monica Linderson

linderson62@outlook.com


Fakturering:

Föreningsservice tel 0911-424440

info@fspitea.se

              

Ledamot

Stefan Holmgren Blåbärsstigen 59
941 41 Piteå 070-2927737 stefan.holmgren@pitea.se              


Ledamot (webansvarig)

Ivar Johansson Andgatan 8
941 64 Piteå  076-1464110       k.ivar.johansson@telia.com


Ledamot
Ann-Britt Stoltz Storgatan 14
941 31 Piteå  070-5847816        ab.stoltz@telia.com     


Ledamot
Bryngel Domeij Trummagatan 5
943 33 Öjebyn 040-2221792  Domeij_99@yahoo.se                 

 
Ledamot

Håkan Lundberg Furunäsvägen 69 C  941 51 Piteå 070-2001303 hakan@lundberg-lindmark.se        


Ersättare

Isak Antti Skeppargatan 7
941 33 Piteå  070-2264965            isakantti@gmail.com

                      

Ersättare

Jens Pettersson Rismyrliden 40
946 40 Svensbyn  070-2458799  jens.pettersson@pitea.se


Ersättare

Ina Järlesjö Furunäsvägen 67 C
941 51 Piteå  070-2242479       ina.jrlesj@telia.com

Föreningsbrev, oktober 2020

Fortsatt försiktighetsläge – Miss Corona is still around!
Nu har jag samlat ihop lite ärenden att informera om och ett att be om svar på, nämligen det första.
Det första: Ta emot vandringsutställningen Face me V
Vi har nu bjudit in till Face me V. Hittills har fyra skolor anmält att de vill låta sina elever vara med.

Det är Luleå Gymnasieskola och NTI-gymnasium, Kiruna, Hjalmar Lundbohmskolan och Kalix,
Furuhedsskolan. Sammanlagt är det närmare 70 elever.
Jag bifogar den inbjudan som har gått ut till lärarna och som du ser, andra steget i projektet är
vandringsutställningen som erbjuds konstföreningarna i länet. Nu hoppas jag att din konstförening
vill ta emot utställningen någon gång under perioden 20 maj 2021 till april 2022.

Utställningen avslutar på Norrbottens museum i maj 2022. Hittills är det bara Kiruna konstgille som
har bokat in sig, december 2021.
Bilaga: Inbjudan till Face me V
Det andra: Fyll på listan med böcker om konstnärer från Norrbotten
Hanna Isaksson och Ricky Sandberg har inlett ett arbete med att sammanställa en förteckning över
konstböcker om konstnärer från Norrbotten. De ber om hjälp att fylla på i listan och jag bifogar den
så du ser vilka konstnärer som hittills kommit med men också hur bokinformationen ska vara
uppställd.

Bilaga: Litteraturlista

Det tredje: Erbjud en performance till konstpubliken
Resurscentrum för konst Norrbotten/Hanna Isaksson har sammanställt en lista över konstnärer som
kan erbjuda performance. Hösten är säkert bokad vad gäller utställningar men udda evenemang som
ett performance skulle kunna planeras in. Förbundet har meddelat att det finns
utställningsersättning kvar att ansöka om och genom att kontakta en performancekonstnär ger
föreningen hen en möjlighet till inkomst och publiken en konstupplevelse. Performance i
november/adventstid istället för i coronatid! Hör av dig om du behöver hjälp med ansökan om
utställningsersättning. Lista över konstnärer bifogas. Om din förening bokar in en konstnär för ett
framträdande så står distriktet för reskostnad upp till 1 000 kr.
Bilaga: Lista över performancekonstnärer

Det fjärde: Moskito Art Talk 10 november kl 16.00 – 17.00 via Zoom - Lab La Bla
Konstnärsduon Lab La Bla är ateljéstipendiater i Luleå Kommun. Från oktober kommer de att verka
från ateljén på KKV under ett år. Möt Axel och Victor i höstens andra Moskito Art Talk. Mer
information och anmälan via Resurscentrum för Konst Norrbottens hemsida.

Det femte: Konstföreläsning med Maria Ragnestam, curator, måndag den 9 nov. kl. 14.00-
15.30 - Att kommunicera konst!
Du anmäler dig/er via https://fb.me/e/1zi1Ovw9Z (Föreläsningen kommer inte att spelas in.)
Maria har tillsammans med Carola Grahn curerat utställningen ”Bakom hörnet vindens jojk” på Sven
Harrys konstmuseum i Stockholm. En utställning som fått många positiva recensioner och visas fram
till den 4 april 2021.

Det sjätte: Samtal med Konstmuseet i Norr, Selma Green, länsmuseichef
Jag har fått flera förfrågningar från er i konstföreningarna om vad som händer på Konstmuseet i
Norr. Med det som bakgrund bad jag om ett möte med Selma Green, länsmuseichefen som vi nu har
haft. Från distriktet deltog jag, Gunilla Kangas och Leif Häggbo och från museet Selma Green samt
Tomas Vedestig, ordförande och Katarina Hjertell, vice ordförande.
Selma Green kommer att skriva ett informationsbrev som jag får, för att i min tur vidareförmedla ut
till er i konstföreningarna. Vi pratade om samverkan kring Kiruna Forever något som vi tidigare
föreslagit. Nu preciserades det till, ”en levande aktivitet” här i Kiruna. Kiruna foreverutställningen i
Kiruna pågår fram till 10 januari. Vad som kommer efter den är ännu inte offentliggjort.

Program i Kiruna :
Visning av vernissagefilmen, ligger på ArkDes hemsida (35 min) // Rekommenderas!
Samtal med Johanna Fogel, producen:
Hur utställningen Kiruna Forever växte fram.
Visning av utställningen Kiruna Forever i konstmuseet.
Vi hoppas nu på närmare samverkan och att vi får tidig information om vad som är på gång, såväl här
i Kiruna som utåtriktat i länet.
Det sjunde: Videokonst för alla, förbundets erbjudande om Konstvideoprogram
Gå in på förbundets hemsida och läs mer om de konstnärer som medverkar i programmet.

https://sverigeskonstforeningar.nu/nyheter/videokonst-for-alla-barn-som-aldre/

För det sista och åttonde: Håll i, håll ut och håll i gång och det utifrån FHM:s råd förstås
Och tänk på att det kan vara skönt med ett mellanrum ibland

Hälsningar, Kajsa/
Karin Westergren
Ordförande