Konstvinster

Du som vill bli
ny medlem:


Sätt in 200 kr på bankgiro nr 5671-3027 och vare sig du betalar manuellt på talong eller via internet, ange ditt namn, postadress, så kan vi registrera ditt medlemskap korrekt.Betala gärna
med Swish!

Nummer: 1232641504

Betala medlemsavgiften för 2020 men kom ihåg att ange ditt namn och adress!

 

Kom ihåg att förnya ditt medlemskap på samma sätt som ovanstående.

 

Publik och affischer
Aktivitet

Här redovisas vinnarna i konstlotteriet. Namnen dras i samband med årsmötet utifrån och bland de som betalat medlemsavgiften den 31 december 2020. 
Vinnarna kallas vid ett senare tillfälle att välja sin konst. Det sker i den turordning som fastställdes vid årsmötet.


Vilka konstverk som är aktuella kan Du se här.