Välkommen att bli medlem!

Bli medlem i Piteå Konstförening och delaktig i vår verksamhet. Förutom utställningar, anordnar föreningen aktiviteter som riktar sig direkt till medlemmar. Det gäller bl a resor, föreläsningar och annat vars syfte är att öka intresset för konst i Piteå.

Föreningen köper även in konst som sedan lottas ut bland medlemmarna. Det sker i samband med årsmötet i början av året.

Du blir medlem genom att betala in medlemsavgiften 200 kr på bankgiro 5671-3027.

Märk inbetalningen med  namn, adress och e-postadress
.

För mer information om medlemskap, kontakta föreningens kassör Mona Lindmark,
070-235 39 43


Mejla in din anmälan här.